Měsíc: Červen 2020

CENIA je členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

CENIA, česká informační agentura životního prostředí letos převzala správu Národního sekretariátu GEO/Copernicus a zároveň se stala členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity. Rada koordinuje kosmické aktivity a s nimi spojené podpůrné aktivity (předávání informací apod.) na úrovni ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ostatních subjektů, které se svojí činností podílejí na správě nebo …

Prostorová data v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spravuje řadu vybraných prostorových dat. Pro tyto účely CENIA provozuje a neustále rozvíjí informační systém Národní geoportál INSPIRE. Ten byl sice zřízen primárně pro potřeby plnění povinností směrem k Evropské unii (TZV. směrnice INSPIRE), ale od svého uvedení do provozu v roce 2011 plní zároveň funkci národního metadatového katalogu …

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

Dovolujeme si upozornit, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Aktuální mapa kontaminovaných míst je dostupná na adrese: https://www.sekm.cz.

Družicová data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci své činnosti řeší mimo jiné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti, a to prostřednictvím metod distančního snímání jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu se v CENIA zabývá Laboratoř dálkového průzkumu, která se zaměřuje především na …

Pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR

Ministerstvo životního prostředí vydalo pilotní Zprávu o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR. Zpráva informuje o pokroku, který Česká republika dosáhla při naplňování cílů SDGs, a naopak zmiňuje i oblasti, ve kterých ČR dosud vykazuje rezervy. Na přípravě zprávy se podílela rovněž CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Mezi oblasti, ve kterých ČR …