Rubrika: NIKM2

Reakce CENIA na závěry auditu NKÚ

Téměř po celý rok 2022 (od 21. února do 2.listopadu) probíhala v České informační agentuře životního prostředí (CENIA) kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrole byly podrobeny činnosti spojené s přípravou, čerpáním a změnami rozpočtu, s účelností a hospodárností při nákupu vybraných služeb a při pořízení majetku a s nastavením vnitřního kontrolního systému. NKÚ dne 25.9.2023 …

Pozvánka na seminář Národní inventarizace kontaminovaných míst – výsledky, poznatky a udržitelnost projektu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Ve čtvrtek 14. dubna 2022 …

Projekt NIKM 2 je v poslední čtvrtině realizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je řešitelem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. Jeho cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý …

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

Dovolujeme si upozornit, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Aktuální mapa kontaminovaných míst je dostupná na adrese: https://www.sekm.cz.

Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ

Nelegální, tzv. černé skládky představují značné riziko pro životní prostředí. Mohou z nich unikat nebezpečné látky do ovzduší, půdy a vody, které mohou poškozovat lokální ekosystémy a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Jejich výskyt lze odhalit několika způsoby. Jeden z efektivních způsobů pro vyhledávání nejen černých skládek, ale i dalších potenciálně kontaminovaných míst, je využití …