Prostorová data v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spravuje řadu vybraných prostorových dat. Pro tyto účely CENIA provozuje a neustále rozvíjí informační systém Národní geoportál INSPIRE. Ten byl sice zřízen primárně pro potřeby plnění povinností směrem k Evropské unii (TZV. směrnice INSPIRE), ale od svého uvedení do provozu v roce 2011 plní zároveň funkci národního metadatového katalogu a jakéhosi rozcestníku ke všem datům vznikajícím v České republice nejen ve veřejné správě, ale i v rámci akademické sféry, v některých případech jsou dostupná i data soukromého a akademického sektoru.

Zveřejňovaná data nejsou součástí geoportálu, ale jsou pomocí prohlížecích nebo stahovacích služeb zpřístupňována přímo od samotných poskytovatelů. Proto nelze přesně stanovit počet dat sloužících pro potřeby INSPIRE a přesný počet dat zpřístupňovaných veřejnosti. K poskytovatelům dat se řadí Český úřad zeměměřický a katastrální, všechna ministerstvA České republiky, ať už přímo nebO v zastoupení svých resortních organizací, a také úřady státní správy. Velký podíl na zpřístupněných datech mají rovněž kraje a obce.

Za deset let provozu geoportálu se kolem něj vytvořila stabilní komunita uživatelů a CENIA se díky geoportálu stala v oblasti prostorových dat stálou a osvědčenou autoritou.

O prostorových datech a novinkách v oblasti informačního systému Národní geoportál INSPIRE se dozvíte více v příslušné kapitole naší výroční zprávy.