Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek zadavatele České informační agentury životního prostředí naleznete na profilech zadavatele.

Profil zadavatele definuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a je jím myšlena konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

Internetové adresy profilu zadavatele jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

Profil zadavatele je dle ustanovení § 213 zákona umístěn v elektronickém nástroji E-ZAK MŽP, a rovněž dle § 214 zákona odst. 2 v elektronickém nástroji NEN (národní elektronický nástroj, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj). Veřejné zakázky malého rozsahu jsou z elektronického nástroje E-ZAK MŽP přeneseny do elektronického nástroje e-tržiště GEMIN. Odkaz na adresu profilu zadavatele na elektronickém tržišti GEMIN.