Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek zveřejněných zadavatelem:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Profil zadavatele

  • Název zadavatele: Česká republika – CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  • Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
  • IČO: 45249130
  • ID profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: 490225

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika – CENIA, české informační agentury životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele.