Rubrika: Aktuality REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) spustila novou databázi chemických látek

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) spustila novou databázi chemických látek ECHA CHEM. ECHA CHEM je nové řešení pro zveřejňování informací o chemických látkách. První verze, která je nyní k dispozici, obsahuje informace ze všech registrací REACH – a další informace budou následovat. Více informací najdete zde.

Potřebujete poradit s evropskou chemickou legislativou? Kontaktovat ECHA je nyní snazší

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala kontaktní formuláře, aby nabídla jasnější a uživatelsky přívětivější rozhraní pro společnosti, které potřebují legislativní nebo technickou podporu. Nová struktura zohledňuje rozdělení kompetencí mezi národní helpdesky a ECHA. Také zde najdete rychlé odkazy na relevantní informace v závislosti na tématech vašich dotazů a informační panel, který bude viditelný, pokud dojde …

Pokyny k nařízení REACH k registraci látek byly přeloženy

Verze 4.0 Pokynů pro registraci je nyní k dispozici ve 23 oficiálních jazycích EU. Pokyny jsou v souladu se dvěma prováděcími nařízeními Evropské komise – jedním o registraci a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek a druhým o aktualizaci registračních údajů. Nová verze objasňuje, jak probíhá proces registrace v době, kdy předběžné registrace již …

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou nyní přeloženy do jazyků EU

V souladu s aktuální podobou přílohy II nařízení REACH byly upraveny pokyny pro sestavení bezpečnostních listů a překlady jsou nyní k dispozici. Jejich obsah byl aktualizován, aby zohledňoval změny zavedené novým zněním nařízení REACH, včetně nanoforem, jednoznačného identifikátoru složení (UFI), vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému nebo rozšíření oddílu 9 týkajícího se fyzikálních a chemických …