Podpora společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či nepřímo. CSR se týká ekonomických, sociálních i environmentálních aspektů činnosti organizace. Na cestě k udržitelnému rozvoji celé společnosti představuje společenská odpovědnost organizací jeden ze základních předpokladů.

Oddělení podpory společenské odpovědnosti realizuje činnosti, které podporují aktivity veřejné správy, podniků i jednotlivců na cestě k udržitelnému rozvoji. Poskytuje odbornou podporu obcím a regionům, které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Zajišťuje provoz Národního programu environmentálního značení, zejména ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba, EU Ecolabel a systému environmentálního managementu EMAS. Provozuje a rozvíjí informační systémy, které pomáhají řídit související procesy a zajištují poskytování informací a komunikaci s veřejností ve zmíněných oblastech. V rámci svých školicích a propagačních aktivit oddělení podporuje šíření znalostí, vedoucích k správnému chápání principů udržitelného rozvoje. Za pomoci projektové činnosti, aktivit vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce rozvíjí oddělení v uvedených oblastech metodické přístupy a napomáhá šíření dobré praxe.

Hlavní oblasti činnosti oddělení jsou