Podpora společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či nepřímo. CSR se týká ekonomických, sociálních i environmentálních aspektů činnosti organizace. Na cestě k udržitelnému rozvoji celé společnosti představuje společenská odpovědnost organizací jeden ze základních předpokladů.

Hlavní oblasti CSR v resortu životního prostředí ČR jsou:

Od 1.1.2024 přechází agendy spjaté se společenskou odpovědností organizací do gesce Ministerstva životního prostředí.