Ostatní organizace rezortu životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny

Česká geologická služba

Česká inspekce životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

Správa jeskyní České republiky

Správa Krkonošského národního parku

Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Národního parku Podyjí

Státní fond životního prostředí České republiky

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.