Rubrika: Laboratoř dálkového průzkumu

Snímky z družice Landsat 9 jsou nově dostupné v Archivu družicových dat

Do Archivu družicových dat přibyla data nové družice Landsat 9, která začala fungovat koncem loňského roku. Landsat 9 doplňuje svými daty už fungující družici Landsat 8 a zkracuje interval dostupnosti snímků území ČR pořizovaných družicemi Landsat na osm dní místo dřívějších šestnácti. Každý osmý den je k dispozici snímek Landsat, střídavě pořízený družicemi Landsat 8 …

Laboratoř dálkového průzkumu CENIA se umístila na druhém místě na Agrihub INSPIRE Hackathonu 2022

Letošní AgriHub INSPIRE Hackathon byl již 20. tradiční INSPIRE Hackathon, který probíhal od dubna do konce května a nabídnul jedinečnou příležitost vyzkoušet nové technologie i infrastrukturu, která bude otevřena všem vývojářům. Za CENIA se jako mentor zúčastnila Jana Seidlová. Se svým týmem pracovala na výzvě #11 Automatization of calculation of management zones based on Yield …

Multispektrální a teplotní data z Landsatu 8 nově v Archivu satelitních dat CENIA

V Archivu družicových dat https://dpz.cenia.cz/archiv vyvinutým a rozvíjeným Laboratoří dálkového průzkumu České informační agentury životního prostředí (CENIA) byla zpřístupněna data družice Landsat 8. Dostupná oblast zahrnuje 13 družicových scén, které svým rozsahem zasahují do území České republiky. Jedná se o naplnění dalšího z cílů dlouhodobého výzkumného záměru CENIA. Družice Landsat 8 pořizuje data ze stejné scény jednou …

Ukázka využití dat DPZ při zkoumání následků sopečné erupce na ostrově La Palma

V neděli 19. září došlo na Kanárském ostrově La Palma k erupci sopky Cumbre Vieja, která od té doby sužuje tamní obyvatelstvo a komplexně ovlivňuje (nejen) ostrovní životní prostředí. Při erupci dochází k řadě jevů, které je možné sledovat a dále zkoumat prostřednictvím dat dálkového průzkumu země, např. k deformacím zemského povrchu nebo toku lávových …

Nová mapová aplikace Rastrová data

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Mapová aplikace byla vyvinuta Laboratoří dálkového průzkumu CENIA a je určena …