Category: News

Spustili jsme webovu aplikaci o vývoji české krajiny

Na konci minulého roku vydala CENIA publikaci Tvář české krajiny v prostoru a čase s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990-2018 v socioekonomických souvislostech (publikace je k dispozici zde). Publikace propojuje analytické informace o krajině a jejím pokryvu s daty o socioekonomickém vývoji a s principy udržitelného rozvoje tak, jak je prezentuje Strategický rámec udržitelného …

Zpravodaj CENIA

Česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, klikněte sem.

Videozáznam z konference Data a životní prostředí 2

Na konci března jsme uspořádali již druhou konferenci z cyklu Data a životní prostředí, které si kladou za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s tématem data v životním prostředí. První konference se uskutečnila na podzim minulého roku a seznámila účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, …

Představujeme nové produkty s ekoznačkou

Společnost EURONA se stala novým držitelem licence EU Ecolabel i Ekologicky šetrný výrobek pro své produkty Ecowave na ruční mytí nádobí a univerzální úklidový prostředek. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. úspěšně recertifikovala své keramické obkladové prvky podle nových kritérií EU Ecolabel pro tvrdé krytiny. Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního …

Pozvánka na seminář Národní inventarizace kontaminovaných míst – výsledky, poznatky a udržitelnost projektu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Ve čtvrtek 14. dubna 2022 …