Družicová data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci své činnosti řeší mimo jiné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti, a to prostřednictvím metod distančního snímání jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu se v CENIA zabývá Laboratoř dálkového průzkumu, která se zaměřuje především na měření a modelování energetických toků v krajinné sféře a to především ve dvou oblastech.

První oblast je koncipována jako soubor metod a technik dálkového průzkumu měřících např. teploty povrchů, vlhkost, či vegetační indexy. Praktickými výstupy mohou být např. schopnost retence vody v krajině, vodní cyklus v krajinné sféře, nebo teplotní regionalizace České republiky (migrace hotspotů aj.). Druhá oblast je zaměřena na spektrální charakteristiky objektů, kterými lze zjišťovat nejen jejich plošný výskyt, ale i jejich stav (např. u vegetace zdravotní stav, u vodních ploch znečištění, u skládek složení odpadů atd.).

Laboratoř vznikla při transformaci organizační struktury CENIA 1.1.2019. V průběhu minulého roku byla dotvořena komplexní infrastruktura Laboratoře (nové softwary umožňující výše uvedené analýzy dálkového průzkumu) a vyvinut software Archiv družicových dat, který uživatelům zpřístupňuje data Sentinel 2 pro území České republiky od roku 2016 do současnosti, vždy v době vegetační sezóny od 1. dubna do 31. října.

O Laboratoři dálkového průzkumu a její činnosti v roce 2019 se více dozvíte v příslušné kapitole naší výroční zprávy.