Ostatní výstupy

Zpravodaj CENIA

Výroční zprávy CENIA

Výstupy projektu NIKM2

Publikace projektu ATTRACTIVE DANUBE

Metodika k vyhodnocení nákladů a přínosů využití DPZ v resortu MŽP

Přehled stavu a možností využití DPz v resortu MŽP