Kontakty

Jan PRÁŠEK
PRÁŠEK Jan pověřen výkonem funkce ředitele +420 723 966 573 jan.prasek@cenia.cz
PĚTICKÁ Klára asistentka ředitele +420 734 760 207 klara.peticka@cenia.cz
Oddělení ekonomiky
HRNČÍŘ Jan vedoucí oddělení +420 736 686 370 jan.hrncir@cenia.cz
HLAVIČKOVÁ Lenka +420 739 372 378 lenka.hlavickova@cenia.cz
KYSELOVÁ Dana +420 739 372 378 dana.kyselova@cenia.cz
PILČÍKOVÁ Ilona +420 602 512 686 ilona.pilcikova@cenia.cz
VĚTROŇOVÁ Miluše +420 731 190 730 miluse.vetronova@cenia.cz
VONDRÁKOVÁ Alena alena.vondrakova@cenia.cz
Oddělení hospodářské správy
KOTRČ Tomáš vedoucí oddělení +420 725 440 646 tomas.kotrc@cenia.cz
BENEŠOVÁ Helena +420 724 390 272 helena.benesova@cenia.cz
POKORNÝ Ondřej +420 737 978 910 ondrej.pokorny@cenia.cz
ŠMÍDEK Petr +420 608 978 178 petr.smidek@cenia.cz
Oddělení správy informačních systémů (ISPOP, CRŽP, SEPNO, HNVO, EnviHELP)
Martina POLČÁKOVÁ
POLČÁKOVÁ Martina vedoucí oddělení (systém SEPNO - využijte písemnou podporu) +420 739 372 350 martina.polcakova@cenia.cz
GRAMANOVÁ Nikola systém ISPOP +420 739 372 409 nikola.gramanova@cenia.cz
HLOUŽKOVÁ Tereza registrace subjektů a zmocnění +420 739 372 371 tereza.hlouzkova@cenia.cz
HUŠEK Pavel systém CRŽP +420 737 106 090 pavel.husek@cenia.cz
JIRŮTKOVÁ Pavla IRZ, ISPOP +420 736 685 759 pavla.jirutkova@cenia.cz
POLLÁKOVÁ Tereza systém HNVO, ISPOP +420 739 372 354 tereza.pollakova@cenia.cz
Oddělení zpracování a správy dat (StaR, Envirometr)
Miroslav KUKUC
KUKUC Miroslav vedoucí oddělení +420 736 539 832 miroslav.kukuc@cenia.cz
LEPIČOVÁ Petra analytik dat ŽP +420 797 872 013 petra.lepicova@cenia.cz
POTŮČKOVÁ Renata administrátor datového skladu renata.potuckova@cenia.cz
ROUBÍNEK Jiří správce datových modelů +420 603 550 844 jiri.roubinek@cenia.cz
ROUŠAROVÁ Šárka správce dat a číselníků +420 737 978 803 sarka.rousarova@cenia.cz
VYDRA Petr správce dat, datová kvalita +420 773 478 323 petr.vydra@cenia.cz
Oddělení geoinformatiky (Geoportál, INSPIRE)
Jitka FAUGNEROVÁ
FAUGNEROVÁ Jitka vedoucí oddělení, koordinátor INSPIRE +420 724 549 970 jitka.faugnerova@cenia.cz
DASTYCHOVÁ Vendula specialista GIS +420 797 872 009 vendula.dastychova@cenia.cz
FANTA Miroslav datový analytik, specialista GIS +420 724 970 427 miroslav.fanta@cenia.cz
HLOUŠEK Luděk specialista GIS, koordinace Geoportálu 2 +420 737 250 492 ludek.hlousek@cenia.cz
HORÁKOVÁ Kateřina specialista GIS +420 607 758 564 katerina.horakova@cenia.cz
REJENTOVÁ Lenka specialista INSPIRE +420 725 108 542 lenka.rejentova@cenia.cz
ŠLÉGR Marek datový analytik +420 725 812 371 marek.slegr@cenia.cz
Oddělení odpadového a oběhového hospodářství (ISOH, MAISOH)
Jiří VALTA
VALTA Jiří vedoucí oddělení +420 736 685 896 jiri.valta@cenia.cz
BAŽIL Petr nakládání s odpady a obaly, oběhové hospodářství +420 736 685 825 +420 731 190 711 petr.bazil@cenia.cz
BUDA ŠEPELOVÁ Gabriela nakládání s obaly, nakládání s výrobky s ukončenou životností +420 736 686 175 gabriela.sepelova@cenia.cz
KLEČKOVÁ Markéta nakládání s odpady, uživatelská podpora ISOH +420 797 872 005 marketa.kleckova@cenia.cz
KLIMEŠOVÁ Miluše evidence přeshraniční přepravy odpadů miluse.klimesova@cenia.cz
NOVÁKOVÁ Renata nakládání s odpady, uživatelská podpora ISOH +420 737 106 897 renata.novakova@cenia.cz
SUCHÁNEK Zdeněk nakládání s odpady, sanace, oběhové hospodářství +420 604 206 757 zdenek.suchanek@cenia.cz
ŠIMKOVÁ Tereza nakládání s odpady, uživatelská podpora ISOH +420 736 685 955 tereza.simkova@cenia.cz
ŠLÉGROVÁ Helena nakládání s výrobky s ukončenou životností (elektroodpady) +420 736 686 134 helena.slegrova@cenia.cz
TRNOBRANSKÝ Jan Registr zařízení, obchodníků a spisů, MA ISOH a nakládání s vozidly s ukončenou životností +420 736 685 708 jan.trnobransky@cenia.cz
ZAPLETÁLKOVÁ Petra nakládání s výrobky s ukončenou životností (baterie a akumulátory, pneumatiky), inventarizace PCB +420 736 685 652 petra.zapletalkova@cenia.cz
Oddělení odborné podpory (IPPC, EIA, SEA, REACH, CLP)
Jan KOLÁŘ
KOLÁŘ Jan vedoucí oddělení +420 736 685 631 +420 602 563 839 jan.kolar@cenia.cz
DVOŘÁKOVÁ Lucie IPPC – chemický průmysl +420 732 996 951 lucie.dvorakova@cenia.cz
FLÍČEK Milan IPPC – ostatní průmyslové činnosti +420 731 190 768 milan.flicek@cenia.cz
GÁBOVÁ Šárka IPPC – zpracování nerostů +420 737 979 278 sarka.gabova@cenia.cz
MARTINIAKOVÁ Ivana IPPC – chemický průmysl +420 732 996 981 ivana.martiniakova@cenia.cz
MORÁVEK Tomáš IPPC – chemický průmysl +420 724 549 973 tomas.moravek@cenia.cz
ROLLEROVÁ Miluše IPPC – výroba a zpracování kovů +420 725 505 109 miluse.rollerova@cenia.cz
SKYBOVÁ Tereza IPPC – energetika +420 737 108 575 tereza.skybova@cenia.cz
SMEJKALOVÁ Danica IPPC – ostatní průmyslové činnosti +420 724 549 972 danica.smejkalova@cenia.cz
ŠPELINOVÁ Ivana IPPC – ostatní průmyslové činnosti, systémy EIA a SEA +420 724 549 971 ivana.spelinova@cenia.cz