Data

Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí ISSaR, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí. ISSaR slouží jak k publikaci vybraných statistických dat z oblasti životního prostředí a souvisejících oblastí, tak ke zpracovávání specializovaných analytických datových výstupů nad daty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.