Data

Datovým výstupem CENIA je ENVIROMETR, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí. ENVIROMETR slouží k publikaci vybraných statistických dat z oblasti životního prostředí a souvisejících oblastí.