Zpracování a správa dat

Oddělení zpracování a správy dat zajišťuje datovou a analytickou podporu procesům strategického plánování na úrovni resortu životního prostředí a procesům hodnocení stavu a vývoje životního prostředí v rámci organizace. Základní činností oddělení je sběr, zpracování, archivace a publikace vybraných statistických dat z oblasti životního prostředí a souvisejících oblastí, včetně zpracovávání specializovaných analytických datových výstupů nad daty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Oddělení rozvíjí tyto metody pomocí vlastních vědeckých a výzkumných aktivit, projektové činnosti a mezinárodní spolupráce dané působnosti. Oddělení provozuje specializovaný informační systém ENVIROMETR pro vybrané analytické, archivační a reportingové úlohy, který zajišťuje elektronickou publikaci dat a informací, a informační systém DATAPORT pro vklad datových sad o životním prostředí. Rozvoj stávajících a zavedení nových informačních procesů, postupů a činností spojených s implementací nového systému reportingu v resortu životního prostředí pak oddělení zajišťuje prostřednictvím projektu Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP). Cíle udržitelného rozvoje prezentuje oddělení na webových stránkách https://www.sdg-data.cz/.

Působnost a agenda oddělení:

  • sběr, zpracování a archivace dat v působnosti oddělení,
  • validace a verifikace získaných dat,
  • příprava obecných i specializovaných datových výstupů,
  • provoz a rozvoj specializovaných IS na správu, analýzy, reporting a prezentaci dat (ENVIROMETR, Cíle udržitelného rozvoje, apod.),
  • rozvoj metod, přístupů a analýz environmentálních dat,
  • základní a pokročilé analýzy dat v působnosti oddělení,
  • spolupráce na informačních výstupech organizace,
  • poskytování informací v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace v životním prostředí.