Rubrika: Tiskové zprávy

CENIA se podílí na budování přeshraničního systému včasného varování proti lesním požárům

V celé střední Evropě se v důsledku změny klimatu zvyšuje hrozba požárů a z toho vyplývající nebezpečí pro obyvatele těchto oblastí a pro životní prostředí. Lesní požáry v příhraničních regionech napříč střední Evropou zdůraznily potřebu větší spolupráce a dostupnosti informací a datových podkladů, které jsou důležité jak pro rychlé provedení záchranného zásahu, tak i pro …

Jiří Valta byl jmenován novým ředitelem CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) prošla na přelomu let 2023 a 2024 restrukturalizací s cílem vybudovat výkonnou datovou základnu a vysoce odbornou servisní agenturu, která se zaměřuje na priority dle zadání zřizovatele, Ministerstva životního prostředí. V rámci restrukturalizace se rovněž uskutečnilo veřejné výběrové řízení na pozici ředitele CENIA. Na základě představené koncepce jmenoval ministr …

Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Druhou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která hodnotí naplňování strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030) – tedy naplňování národních cílů udržitelného rozvoje za období 2021-2023 schválila vláda. K pozitivnímu pokroku došlo ve dvou třetinách cílů. “Podle Zprávy si vedeme dobře mimo jiné v obecné a dlouhodobé míře nezaměstnanosti nebo v boji s …

Česká informační agentura životního prostředí vydala novou Zprávu o životním prostředí ČR 2022

Česká informační agentura životního prostředí vydala novou Zprávu o životním prostředí ČR 2022. Ze závěrů Zprávy, která hodnotí stav a vývoj životního prostředí včetně socio-ekonomických souvislostí na základě nejnovějších dostupných dat vyplývá, že stav životního prostředí Česka, zejména v oblastech ovzduší, vod a lesů, není stále vyhovující i přes mírné pozitivní změny v posledních letech. …

Reakce CENIA na závěry auditu NKÚ

Téměř po celý rok 2022 (od 21. února do 2.listopadu) probíhala v České informační agentuře životního prostředí (CENIA) kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrole byly podrobeny činnosti spojené s přípravou, čerpáním a změnami rozpočtu, s účelností a hospodárností při nákupu vybraných služeb a při pořízení majetku a s nastavením vnitřního kontrolního systému. NKÚ dne 25.9.2023 …