Rubrika: Tiskové zprávy

Reakce CENIA na závěry auditu NKÚ

Téměř po celý rok 2022 (od 21. února do 2.listopadu) probíhala v České informační agentuře životního prostředí (CENIA) kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrole byly podrobeny činnosti spojené s přípravou, čerpáním a změnami rozpočtu, s účelností a hospodárností při nákupu vybraných služeb a při pořízení majetku a s nastavením vnitřního kontrolního systému. NKÚ dne 25.9.2023 …

Představujeme nový web s indikátory udržitelného rozvoje

Česká informační agentura životního prostředí vytvořila nový web pro prezentaci indikátorů udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Udržitelný rozvoj tak nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. OSN proto v roce 2015 přijala akční plán společných cílů udržitelného rozvoje …

Jak si stojíme na cestě k udržitelnosti? To prozradí naše nová publikace SLOŽITÝ SVĚT JEDNÍM ČÍSLEM aneb Česko v indexech

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) vydala publikaci SLOŽITÝ SVĚT JEDNÍM ČÍSLEM aneb Česko v indexech, která ukazuje, jak si Česko vede v oblastech životního prostředí, ekonomických a sociálních otázkách a celkově pokroku na cestě k udržitelnosti ve srovnání se zeměmi EU27 i světa. Česko učinilo v řadě oblastí výrazný pokrok žádoucím směrem k udržitelnému …

První český hotel po pandemii získal evropskou i národní ekoznačku

Návštěvníci české metropole se mohou konečně ubytovat v ekologicky šetrném hotelu, který úspěšně prošel certifikací EU Ecolabel. Tuto ekoznačku obdržel Best Western Hotel Moráň sídlící na Praze 2. Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) certifikovala nového držitele EU Ecolabel i značky Ekologicky šetrná služba. Stal se jím pražský Best Western Hotel Moráň a je tak …

Představujeme webovou storymapu, která mapuje uplynulých 30 let životního prostředí České republiky

Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí představují novou webovou storymapu o životním prostředí, která mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v minulosti, ale i s novými trendy a výzvami, kterým budeme teprve čelit. „Informace o ovzduší, lesích, klimatu, vodě, …