Rubrika: Tiskové zprávy

CENIA uspěla v tendru na Evropské tematické středisko pro biodiverzitu a ekosystémy

Česká informační agentura životního prostředí byla jako partner konsorcia vedeného Norským institutem pro výzkum v oblasti vod (NIVA) úspěšná ve výběrovém řízení na zajištění provozu Evropského tematického střediska pro biodiverzitu a ekosystémy (ETC-BE) pro roky 2023 až 2026, které vypsala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Evropská tematická střediska (ETC) jsou konsorcia expertních organizací – …

ENVIROMETR měří data o životním prostředí na jednom místě

Nejnovější data mapující stav životního prostředí v ČR jsou dnes na jednom místě – www.envirometr.cz. Vychází z nich i každoročně MŽP vydávané Zprávy o životním prostředí ČR, které spolu s dalšími pravidelnými publikacemi hodnotícími životní prostředí produkuje Česká informační agentura životního prostředí. „Je skvělé, že máme aktuální data o životním prostředí k dispozici odborné i …

Tisková konference k dokončení projektu NIKM 2

K příležitosti dokončení 2. etapy projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) vydáváme tiskovou zprávu, která shrnuje celý průběh projektu, a zároveň vás zveme na tiskovou konferenci, která se uskuteční ve středu 16. 3. 2022 od 10 hodin v sídle České informační agentury životního prostředí (CENIA), Moskevská 1523/63, Praha 10, v místnosti č. 514 (5. …

Historická ortofotomapa z 50.let se otevírá

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) společně s VGHMÚř Dobruška oznamuje změnu licenčních podmínek pro datovou sadu Historická ortofotomapa (50. léta). Datová sada je nyní dostupná široké veřejnosti pod licencí CC-BY 4.0 (Uveďte původ 4.0 Mezinárodní). Při každém použití těchto dat je tedy nutné uvést licenci CC-BY 4.0, název díla a autory díla v tomto …

Multispektrální a teplotní data z Landsatu 8 nově v Archivu satelitních dat CENIA

V Archivu družicových dat https://dpz.cenia.cz/archiv vyvinutým a rozvíjeným Laboratoří dálkového průzkumu České informační agentury životního prostředí (CENIA) byla zpřístupněna data družice Landsat 8. Dostupná oblast zahrnuje 13 družicových scén, které svým rozsahem zasahují do území České republiky. Jedná se o naplnění dalšího z cílů dlouhodobého výzkumného záměru CENIA. Družice Landsat 8 pořizuje data ze stejné scény jednou …