Poskytování informací

Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí poskytujeme na základě ústní, písemné či elektronické žádosti.

Kontakt pro podání žádosti:

Helena Benešová
helena.benesova@cenia.cz, +420 724 390 272
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63
100 10 Praha 10

Datová schránka CENIA: wjxibvp
Velikost jedné datové zprávy může být max. 20 MB.
(Datová zpráva není přijata, pokud ji nelze zobrazit, obsahuje chybný formát, případně obsahuje škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému).

Na kontaktní místo lze podat žádost o informace, předložit návrh, stížnost, podnět či jiné dožádání. V případě nedostatečného vyřízení je možno uplatnit opravný prostředek.

Úhrada nákladů:

  • Povinný subjekt může podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  • Na základě sdělení o výši požadované úhrady, která bude účtována v souvislosti s poskytnutím informací, žadatel potvrdí, že s úhradou souhlasí.
  • Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.
  • Za každou ukončenou hodinu práce je účtována sazba ve výši 340 Kč.
  • Za manipulaci s daty je účtována hodinová sazba ve výši 480 Kč.
  • Za expertní činnost je účtována hodinová sazba ve výši 740 Kč.
  • Za 1 ks datového nosiče je cena stanovována individuálně dle typu nosiče a aktuální ceny na trhu.
  • Dopravné není součástí uvedených úhrad. Náklady spojené s odesláním jsou účtovány dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
  • CENIA není plátcem DPH.