Akce CENIA

CENIA organizuje odbornou konferenci Životní prostředí – prostředí pro život s ambicí vytvořit prostor pro širokou diskuzi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí.
Od roku 2008 CENIA organizuje konferenci Inspirujme se, která si klade za cíl podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využití prostorových dat a souvisejících služeb. Od roku 2012 probíhá tato akce jako česko-slovenská.
Kromě výše uvedených se CENIA podílí na řadě dalších akcí, ať už přímo organizačně, či svou účastí. K těm nejvýznamnějším patří např. představení zprávy Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020), kterou zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí.

Životní prostředí – prostředí pro život

konference

Životní prostředí – prostředí každého z nás

konference

Inspirujme se

konference

České uživatelské fórum Copernicus

konference

Data a životní prostředí

konference

Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

seminář

Spatium naturalis per humana vita

odborné semináře

Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020)

představení v ČR

Týden pro klima

cyklus přednášek

Noc vědců v CENIA

cyklus přednášek