CENIA je členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

CENIA, česká informační agentura životního prostředí letos převzala správu Národního sekretariátu GEO/Copernicus a zároveň se stala členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity.

Rada koordinuje kosmické aktivity a s nimi spojené podpůrné aktivity (předávání informací apod.) na úrovni ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ostatních subjektů, které se svojí činností podílejí na správě nebo rozvoji kosmických aktivit ČR. Schvaluje strategické směry a iniciativy svých členů v oblasti kosmických aktivit a projednává a předkládá ministru dopravy, resp. vládě ČR, návrhy opatření pro rozvoj kosmických aktivit ČR, rozpracovává je a hodnotí jejich účinnost a v případě potřeby navrhuje opatření k jejich zajištění a odstranění zjištěných problémů.

Dále koordinuje zastoupení ČR na dvoustranných a mnohostranných jednáních a rovněž koordinuje přípravu instrukcí, mandátů a rámcových pozic pro jednání v mezinárodních organizacích v otázkách, které se týkají oblasti kosmických aktivit a hodnotí účast ve všech vnitrostátních a mezinárodních kosmických aktivitách ČR.

Více se o Radě a jejích činnostech dozvíte zde.