Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), získala dotaci v rámci projektů z 11. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (ČR) na projekt s názvem „Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP“. Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR.

V rámci projektu realizovaného od ledna 2024 do března 2027 dojde k rozvoji služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR a to prostřednictvím pořízení nového centrálního informačního systému „Národní Geoportál“, zajišťujícího jednotnou prezentaci prostorových dat ČR a informací veřejné správy, včetně nástrojů pro jejich popis, vyhledání, validaci a poskytování dle aktuálních standardů v souladu s legislativními požadavky na prostorová data v České republice i Evropské unii.

Více o projektu zde.