Category: Aktuality

Nové webové stránky Copernicus v ČR

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spustila nově redesignované a aktualizované webové stránky Copernicus v ČR. Copernicus je program Evropské unie zaměřený na pozorování a monitorování Země a zkoumající naši planetu a její životní prostředí ku prospěchu všech evropských občanů. Nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) …

Nová verze INSPIRE validátoru pro kvalitnější monitoring a reporting

V minulém týdnu byla spuštěna nová verze evropského INSPIRE validátoru, která bude využita pro monitoring a reporting 2020. Tato verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, stahovacích služeb a dat pro témata přílohy I Směrnice INSPIRE. Účelem nového validátoru je pomoci poskytovatelům dat a národním koordinátorům ověřit, zda datové sady, stahovací …

Nový projekt CENIA

Laboratoř dálkového průzkumu CENIA zahájila činnost na projektu s názvem Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních. Projekt spadá pod Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020, který byl vyhlášen odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu je zjištění vlivu ekologických opatření na …

Dočasná nefunkčnost e-shopu Geoportálu

Upozorňujeme, že eshop na Národním geoportálu INSPIRE je dočasně nefunkční. Eshop aktuálně neumožnuje stažení požadovaných dat. Za nefunkčnost se omlouváme a prosíme o strpení, než bude chyba opravena. Děkujeme za pochopení.

Odklad odborného semináře z cyklu Spatium naturalis per humana vita

S ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 jsme bohužel nuceni odložit konání semináře „Interreg Central Europe MaGICLandscapes – zelená infrastruktura, její hodnocení a management“ na neurčito. Na tomto odkaze naleznete webinář o projektu s tím, že vlastní seminář se uskuteční, jakmile to situace umožní. Ohledně dalších podzimních seminářů Vás …