Archiv rubriky: Aktuality

Obnovení odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita

Po přestávce vynucené pandemií Covid-19 dojde 15.9.2020 k obnovení cyklu odborných seminářů z cyklu Spatium naturalis per humana vita. CENIA, česká informační agentura životního prostředí jej jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi …

Ekoznačení v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zajišťuje v České republice administraci programů Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU (dále jen „ekoznačka“). Obě uvedené ekoznačky jsou oficiálně státem garantovanými značkami pro certifikaci produktů, které svou kvalitou splňují přísné nároky na ochranu životního prostředí a zdraví spotřebitelů (ověřené nezávislým laboratorním testováním), při zachování svých užitných vlastností. Ekoznačení …

CENIA je členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

CENIA, česká informační agentura životního prostředí letos převzala správu Národního sekretariátu GEO/Copernicus a zároveň se stala členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity. Rada koordinuje kosmické aktivity a s nimi spojené podpůrné aktivity (předávání informací apod.) na úrovni ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ostatních subjektů, které se svojí činností podílejí na správě nebo …

Prostorová data v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spravuje řadu vybraných prostorových dat. Pro tyto účely CENIA provozuje a neustále rozvíjí informační systém Národní geoportál INSPIRE. Ten byl sice zřízen primárně pro potřeby plnění povinností směrem k Evropské unii (TZV. směrnice INSPIRE), ale od svého uvedení do provozu v roce 2011 plní zároveň funkci národního metadatového katalogu …

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

Dovolujeme si upozornit, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Aktuální mapa kontaminovaných míst je dostupná na adrese: https://www.sekm.cz.