Rubrika: Aktuality

Výroční zpráva za rok 2020

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala svou výroční zprávu za rok 2020. Loňský rok byl poznamenán důsledky epidemie covidu-19, která zasáhla rovněž činnost CENIA. Projevila se zejména přesunem většiny zaměstnanců do režimu home office a rušením řady akcí. Na druhou stranu prověřila připravenost CENIA na provoz v nouzových podmínkách, které se i přes počáteční …

Cyklus přednášek o změně klimatu pokračuje!

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá v rámci týdne pro klima cyklus krátkých online přednášek o změně klimatu z pohledu výkladového rámce DPSIR (Driving forces – Pressure – State – Impact – Response), kdy každý pracovní den v týdnu od 14.6. do 18.6. bude představen jeden segment tohoto rámce. V pondělí 14.6. byla přednáška …

Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny …

Projekt NIKM 2 je v poslední čtvrtině realizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je řešitelem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. Jeho cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý …

Projekt CEVOOH má nové webové stránky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí jako hlavní koordinátor projektu CEVOOH – Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (2021-2026) spouští nové webové stránky projektu. Na stránkách je široké veřejnosti představen jak projekt, tak i jeho řešitelé, nechybí ani sekce aktuality, která informuje o plánovaných akcích, jako jsou konference a workshopy, a …