Rubrika: Aktuality

Pozvánka na Fórum udržitelného rozvoje 2022

Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem pro místní rozvoj a Univerzitou Karlovou Vás zve na každoroční Fórum udržitelného rozvoje! Akce se koná ve čtvrtek 3. února 2022 v 13:00 až 17:30 v online prostředí. Letošní Fórum se zaměří na otázku společenské rezistence vůči vládním strategiím v oblasti udržitelnosti a bude se ptát , jak lze tento stav …

Nová pracovní pozice Specialista odpadového a oběhového hospodářství

Co bude Vaší pracovní náplní: příprava a zpracování dat a tematického hodnocení a indikátorů v oblasti odpadového a oběhového hospodářství, případně i dalších souvisejících oblastí životního prostředí, pro potřeby zpracování materiálů hodnotících stav životního prostředí a jejich zátěží (Zpráva o životním prostředí ČR, zprávy o životním prostředí v krajích ČR, Statistická ročenka životního prostředí ČR; …

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2020

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již třicátou první publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna …

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2020

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí další ročník tzv. krajských zpráv (zpráv o životním prostředí v krajích v roce 2020). Tyto zprávy jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním …

CENIA vydala knihu „TVÁŘ ČESKÉ KRAJINY V PROSTORU A ČASE“

CENIA vydala knihu „Tvář české krajiny v prostoru a čase“ s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech. Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu …