Ochrana osobních údajů

Česká informační agentura životního prostředí chrání veškeré poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. Těmi jsou zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@cenia.cz