Archiv rubriky: Nabídka zaměstnání

Nová pracovní pozice Specialista IPPC – nakládání s odpady

Co bude Vaší pracovní náplní: příprava a zpracování vyjádření k žádostem o vydání/změnu integrovaného povolení hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v oblasti nakládání s odpady (zpracování odpadů, spalování odpadů, skládky odpadů) složení zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 76/2002 Sb. řešení problematiky technické ochrany životního prostředí Co od Vás očekáváme: VŠ vzdělání – technické, chemické …

Nová pracovní pozice Specialista veřejných zakázek, BOZP a PO a GDPR

Náplň práce: Oblast veřejných zakázek Spolupráce na tvorbě zadávací dokumentace a vypsání veřejných zakázek a zajištění jejich průběhu, cca 20 veřejných zakázek ročně Příprava objednávek centralizovaných nákupů a komunikace s centrálními zadavateli Vedení evidence licencí software a dohled nad jejich využitím pomocí software Oblast BOZP a PO Udržování dokumentace za oblast BOZP a PO, zajištění kontrol …

Nová pracovní pozice Koordinátor Národního sekretariátu GEO/Copernicus (specialista dálkového průzkumu Země)

Náplň práce koordinace Národního sekretariátu GEO/Copernicus, zajištění a řízení rozvoje využití dat a služeb programu Copernicus na národní úrovni, zastupování ČR na půdě Evropské komise ve Výboru pro Copernicus (Copernicus Committee) a Fóru uživatelů (Copernicus User Forum), organizace konference a seminářů pro podporu osvětové činnosti v oblasti programu Copernicus a využití dat dálkového průzkumu Země, …

Nová pracovní pozice Specialista GIS v aplikaci pro životní prostředí

Náplň práce: analytická práce s prostorovými daty v aplikacích pro životní prostředí, příprava tematických mapových podkladů, podpora implementace Směrnice INSPIRE, zajišťování správy Národního geoportálu INSPIRE, příprava a publikace mapových služeb. Spolupráce při přípravě: mapových podkladů pro Zprávu o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR, Statistickou ročenku životního prostředí ČR, aj. rozvoj …