Měsíc: Březen 2024

Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), získala dotaci v rámci projektů z 11. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (ČR) na projekt s názvem „Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP“. Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace …

Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Druhou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která hodnotí naplňování strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030) – tedy naplňování národních cílů udržitelného rozvoje za období 2021-2023 schválila vláda. K pozitivnímu pokroku došlo ve dvou třetinách cílů. “Podle Zprávy si vedeme dobře mimo jiné v obecné a dlouhodobé míře nezaměstnanosti nebo v boji s …