Výroční zprávy

Vážení čtenáři,

představujeme vám výroční zprávu naší agentury. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí a jejím posláním je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti. CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem několika informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu. V České republice je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Protože v agentuře v roce 2018 proběhlo a stále probíhá mnoho změn, zvolili jsme letos formát obsáhlejší výroční zprávy, kde prezentujeme jednotlivé části naší činnosti.

 

Miroslav Havránek
ředitel