Správa informačních systémů

Oddělení správy informačních systémů zajišťuje administrativní provoz, koordinaci a rozvoj vybraných informačních systémů veřejné správy resortu životního prostředí.

Předmětem činnosti je zejména zabezpečení bezchybné a bezproblémové dostupnosti systémů pro uživatele a zajistit úpravy a rozvoj systémů dle požadavků legislativy a odborných garantů či dalších zainteresovaných subjektů. Cílem je zajistit provoz systémů pro dotčené subjekty, na které se vztahuje příslušná legislativa, a konzistentní sběr dat.

Systémy, jimž se oddělení věnuje z hlediska kompletního provozu a rozvoje, jsou zejména následující:

Oddělení se dále zabývá podporou agendy Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a spolupracuje na dalších e-governmentových projektech v resortu životního prostředí.

Své dotazy týkající se jak provozu kteréhokoliv z výše uvedených systémů, tak i ohlašování po technické i věcné stránce a rovněž i otázky související s ochranou přírody a životního prostředí můžete směrovat právě na EnviHELP.