Správa informačních systémů

Oddělení správy informačních systémů zajišťuje administrativní provoz, koordinaci a rozvoj vybraných informačních systémů veřejné správy resortu životního prostředí.

Předmětem činnosti je zejména zabezpečit dostupnost systémů pro uživatele a zajistit úpravy a rozvoj systémů dle požadavků legislativy a odborných garantů či dalších zainteresovaných subjektů. Cílem je zajistit konzistentní sběr dat a provoz systémů pro dotčené subjekty, na které se vztahuje příslušná legislativa.

Systémy, jimž se oddělení věnuje z hlediska kompletního provozu a rozvoje, jsou:

Své dotazy týkající se jak provozu kteréhokoliv z výše uvedených systémů, tak i ohlašování po technické i věcné stránce můžete směrovat na EnviHELP.