Měsíc: Duben 2020

Úprava harmonogramu zpracování pravidelných publikací hodnotících stav a vývoj životního prostředí v ČR

S ohledem na posun vybraných ohlašovacích povinností, který je způsoben současnou epidemií SARS COV-2 a vyhlášením nouzového stavu, upravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA harmonogram zpracování a publikování pravidelných publikací hodnotících stav a vývoj životního prostředí v České republice. Konkrétně se jedná o výstupy Zpráva o životním prostředí ČR 2019, zprávy o životním …

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci

foto Marek Šlégr   Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…říkají nyní koordinátoři MA21. Jejich reakce není překvapivá. Místní Agenda 21 (MA21) totiž v obcích, městech a regionech podporuje rozvoj právě těch aktivit a dovedností, které jsou v současné krizové situaci důležité. Dobře zvládnutá komunikace s veřejností, spolupráce s místním neziskovým a podnikatelským sektorem, …

Odložení plánovaných odborných seminářů

S ohledem na aktuální opatření proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 jsme nuceni odložit i konání dubnového a květnového odborného semináře z cyklu Spatium naturalis per humana vita. O náhradních termínech seminářů vás budeme informovat po stabilizaci situace v ČR. Děkujeme za pochopení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per …

Změna termínu konference Životní prostředí – prostředí pro život

Z důvodu komplikací způsobených nouzovým stavem a dalšími opatřeními, které v návaznosti na epidemiologickou situaci přijala vláda ČR, jsme nuceni odložit konferenci Životní prostředí – prostředí pro život, která se měla konat v termínu 2.6. a 3.6.2020 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Konference se uskuteční v náhradním termínu 20.1. a 21.1.2021. Místo …

Které provozovny odpadového hospodářství mohou být otevřeny?

Podle aktuálně platných opatření, které přijala Vláda ČR usnesením ze dne 6.4.2020 v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, se povoluje provoz zařízením pro nakládání s odpady nebo pro výrobky s ukončenou životností. Konkrétně se jedná o: Sběrné dvory Sběrny surovin Sběrny surovin pro velkoodběratele Kompostárny Skládky odpadů Spalovny odpadů a ZEVO Více se dozvíte …