Odložení plánovaných odborných seminářů

S ohledem na aktuální opatření proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 jsme nuceni odložit i konání dubnového a květnového odborného semináře z cyklu Spatium naturalis per humana vita. O náhradních termínech seminářů vás budeme informovat po stabilizaci situace v ČR. Děkujeme za pochopení.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se konají pravidelně vždy třetí úterý v měsíci od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ministerstva životního prostředí č. 432 a jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.