Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci

foto Marek Šlégr

 

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…říkají nyní koordinátoři MA21. Jejich reakce není překvapivá. Místní Agenda 21 (MA21) totiž v obcích, městech a regionech podporuje rozvoj právě těch aktivit a dovedností, které jsou v současné krizové situaci důležité.

Dobře zvládnutá komunikace s veřejností, spolupráce s místním neziskovým a podnikatelským sektorem, vzájemná spolupráce, osvěta a vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje nejen v úřadech, ale také směrem k nejširší veřejnosti jsou přesně tím, co může významně pomoci řešit situace, které v životě obcí nastávají v časech krize.

Strategické plánování a řízení rozvoje obcí, provázání jednotlivých sektorů a posuzování připravovaných rozhodnutí v každé oblasti i se zřetelem na to, jak ovlivní další oblasti, pomáhá zlepšit připravenost na nenadálé situace a jejich úspěšné zvládnutí. Jsme-li zvyklí plánovat a posuzovat věci v kontextu, jsme připraveni lépe reagovat i na nenadálé výzvy a problémy s nimiž jsme nepočítali.

A to je místní Agenda 21. Chcete-li se dozvědět více, zjistíte další informace zde nebo přímo na webových stránkách  Informačního systému MA21.