Které provozovny odpadového hospodářství mohou být otevřeny?

Podle aktuálně platných opatření, které přijala Vláda ČR usnesením ze dne 6.4.2020 v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, se povoluje provoz zařízením pro nakládání s odpady nebo pro výrobky s ukončenou životností. Konkrétně se jedná o:

  • Sběrné dvory
  • Sběrny surovin
  • Sběrny surovin pro velkoodběratele
  • Kompostárny
  • Skládky odpadů
  • Spalovny odpadů a ZEVO

Více se dozvíte zde http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach_18954_4135_1.html