Které provozovny odpadového hospodářství mohou být otevřeny?