Úprava harmonogramu zpracování pravidelných publikací hodnotících stav a vývoj životního prostředí v ČR

S ohledem na posun vybraných ohlašovacích povinností, který je způsoben současnou epidemií SARS COV-2 a vyhlášením nouzového stavu, upravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA harmonogram zpracování a publikování pravidelných publikací hodnotících stav a vývoj životního prostředí v České republice.

Konkrétně se jedná o výstupy Zpráva o životním prostředí ČR 2019, zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2019 a Statistická ročenka životního prostředí ČR 2019.

Tyto výstupy budou publikovány pravděpodobně až v prvním kvartále roku 2021.

Všem uživatelům těchto výstupů se omlouváme za možné komplikace.

Agregovaná data, která budou k dispozici, a která již také budou publikována na straně poskytovatelů, budou průběžně aktualizována na webu Informačního Systému statistiky a reportingu (ISSaR) https://issar.cenia.cz/.