Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Prezentace z konference Inspirujeme se

Ve dnech 8. – 9.10. se na Štrbském Plese uskutečnila konfernce INSPIRUJME SE. Jednalo se již o 11. ročník, který se stal opět důležitým místem výměny informací a zkušeností v oblasti INSPIRE a prostorových dat. Na webových stránkách konference jsou nyní zveřejněny prezentace a fotografie z uplynulého ročníku.

Evropská technická skupina pro implementaci směrnice INSPIRE v Praze

Ve dnech 15.-16.10.2019 se v Praze koná jednání evropské technické skupiny pro implementaci směrnice INSPIRE, která je zřízena pod Evropskou komisí. Na 40 odborníků ze všech členských států EU bude diskutovat nejbližší povinnosti, které Evropská komise požaduje po členských státech s cílem završit v roce 2021 proces implementace základních požadavků Evropské infrastruktury pro prostorové informace. …

Konference Co se děje s naší zemí?

Foto I ©Jana Seidlová Ve čtvrtek, 17.10.2019, se uskuteční konference Co se děje s naší zemí?, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí. Konference představí českému publiku zprávu Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu světových ekosystémů a nabídne hlubší vhled do mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity z perspektivy odborníků, kteří se na …

Pozvánka na seminář – Energetické toky v krajině metodami dálkového průzkumu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se konají pravidelně …