Měsíc: Říjen 2019

Představení metodiky pro přípravu a hodnocení strategických dokumentů v resortu životního prostředí

Foto I ©Jana Seidlová CENIA spolupracovala s Centrem pro otázky životního prostředí na projektu Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO), který si kladl za cíl zkvalitnit způsoby a formy evaluace strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí a tím přispět k efektivnější a účinnější realizaci jejich cílů a opatření. Doporučené postupy byly ověřeny evaluací …

Odstávka ISPOP a nedostupnost souvisejících systémů

Upozorňujeme uživatele, že v termínu od pátku 25. 10. 2019 (16:00) do neděle 27. 10. 2019 (23:59) budou systémy: ISPOP SEPNO HNVO EnviHELP NEDOSTUPNÉ z důvodu nezbytné aktualizace technické infrastruktury systému ISPOP. Doporučujeme uživatelům, aby veškeré činnosti spojené s prací v systémech realizovali před začátkem odstávky. Omlouváme se za způsobené komplikace. Oddělení správy informačních systémů …

Prezentace z konference Inspirujeme se

Ve dnech 8. – 9.10. se na Štrbském Plese uskutečnila konfernce INSPIRUJME SE. Jednalo se již o 11. ročník, který se stal opět důležitým místem výměny informací a zkušeností v oblasti INSPIRE a prostorových dat. Na webových stránkách konference jsou nyní zveřejněny prezentace a fotografie z uplynulého ročníku.

Evropská technická skupina pro implementaci směrnice INSPIRE v Praze

Ve dnech 15.-16.10.2019 se v Praze koná jednání evropské technické skupiny pro implementaci směrnice INSPIRE, která je zřízena pod Evropskou komisí. Na 40 odborníků ze všech členských států EU bude diskutovat nejbližší povinnosti, které Evropská komise požaduje po členských státech s cílem završit v roce 2021 proces implementace základních požadavků Evropské infrastruktury pro prostorové informace. …

Konference Co se děje s naší zemí?

Foto I ©Jana Seidlová Ve čtvrtek, 17.10.2019, se uskuteční konference Co se děje s naší zemí?, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí. Konference představí českému publiku zprávu Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu světových ekosystémů a nabídne hlubší vhled do mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity z perspektivy odborníků, kteří se na …