Konference Co se děje s naší zemí?

Foto I ©Jana Seidlová

Ve čtvrtek, 17.10.2019, se uskuteční konference Co se děje s naší zemí?, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí. Konference představí českému publiku zprávu Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu světových ekosystémů a nabídne hlubší vhled do mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity z perspektivy odborníků, kteří se na ní podílejí, a v neposlední řadě se bude věnovat i stavu v České republice.

Na konferenci vystoupí i Miroslav Havránek, ředitel CENIA, který představí vývoj faktorů, které ovlivňují biodiverzitu na národní a mezinárodní úrovni. Chemizace prostředí, vysoká produktivita agroekosystémů, GMO, ale i projevy změny klimatu jsou faktory, které vytváří tlak na biodiverzitu v ČR i ve světě. Podobným způsobem, jakým je vystavena tlaku biodiverzita, jsou pod tlakem i ekosystémové služby jako celek. Nadměrná využívání zásobovacích ekosystémových služeb, narušení podpůrných a regulačních ekosystémových služeb změnami geobiochemických cyklů a nadměrná exploatace kulturních služeb neudržitelným turismem jsou problémy, které v konečném důsledku vedou k poklesu rozsahu a kvality dostupných ekosystémových služeb. Přednáška se v krátkosti dotkne vývojových trendů, které jsou problém v současnosti a nebo mohou pro oblast vybraných ekosystémových služeb představovat rostoucí tlak v budoucnosti.

Více informací o akci se dozvíte zde.