Evropská technická skupina pro implementaci směrnice INSPIRE v Praze

Ve dnech 15.-16.10.2019 se v Praze koná jednání evropské technické skupiny pro implementaci směrnice INSPIRE, která je zřízena pod Evropskou komisí. Na 40 odborníků ze všech členských států EU bude diskutovat nejbližší povinnosti, které Evropská komise požaduje po členských státech s cílem završit v roce 2021 proces implementace základních požadavků Evropské infrastruktury pro prostorové informace.

Jednání hostuje Český úřad zeměměřický a katastrální ve své budově v Praze v Kobylisích, organizačně se na zajištění meetingu podílí i CENIA. Obě organizace mají v pracovní skupině své stálé členy. O iniciativě INSPIRE se více dozvíte zde.