Archiv pro rok: 2019

Upozornění – omezení webových služeb CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že ve dnech 24.9 od 14 do 18 hodin a 28.9 a 29.9. po celý den bude z technických důvodů probíhat odstávka serverů agentury. V důsledku odstávky nebudou po uvedenou dobu dostupné následujícíc webové stránky a služby: webové stránky CENIA www.cenia.cz Informační systém odpadového hospodářství ISOH https://isoh.mzp.cz/ posrtál …

Pozvánka na seminář – Indikátory zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu – teorie a praxe

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se konají pravidelně …

Oddělení zpracování a správy dat

Jednou z činností, kterou se CENIA, česká informační agentura životního prostředí zabývá, je zpracování a správa dat z oblasti životního prostředí. Data jsou ukládána především v databázi Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR) a dále jsou vizualizována tak, aby dávala přehled o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží v ČR i …

Oddělení podpory společenské odpovědnosti

V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vzniklo také oddělení podpory společenské odpovědnosti. Oddělení realizuje činnosti, které podporují aktivity veřejné správy, podniků i jednotlivců na cestě k udržitelnému rozvoji. Poskytuje odbornou podporu obcím a regionům, které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Zajišťuje provoz Národního programu environmentálního značení, zejména ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba, …

Geoengineering – spása, nebo ohrožení?

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se budou konat pravidelně vždy třetí úterý v …