Rok: 2019

Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě“

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) vydala novou publikaci Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě“. Proč je nutné, abychom tyto životně důležité a omezené zdroje využívali udržitelným způsobem. Publikace v českém jazyce, tématické články a infografiky jsou dostupné zde. Bez zdravé krajiny a půdy nemůžeme existovat. Díky krajině produkujeme většinu jídla a …

CENIA na konferenci Změna klimatu 2019

Foto I Jana Seidlová Ve dnech 13.-15.11.2019 se v Bratislavě konala konference Změna klimatu 2019 (Zmena klímy), kterou pořádalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Jejím cílem bylo sdílení a šíření poznatků a informací v oblasti politiky změny klimatu, její zmírňování a adaptace na její nepříznivé důsledky, přijímaných postupů a řešení …

Tisková zpráva k projektu ENHANCE– EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, …

Odborné semináře Spatium naturalis per humana vita

Ve druhé polovině letošního roku pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů bylo představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo …

Evropské životní prostředí – stav a výhled (SOER 2020)

Dnes ve 14:30 hodin bude v Bruselu představena nová zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020), kterou zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). EEA v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav …