Představení metodiky pro přípravu a hodnocení strategických dokumentů v resortu životního prostředí

Foto I ©Jana Seidlová

CENIA spolupracovala s Centrem pro otázky životního prostředí na projektu Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO), který si kladl za cíl zkvalitnit způsoby a formy evaluace strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí a tím přispět k efektivnější a účinnější realizaci jejich cílů a opatření. Doporučené postupy byly ověřeny evaluací Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020 (SPŽP) a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (NAP AZK). V rámci projektu byla dále identifikována a doporučena další možná témata životního prostředí, tzv. bílá místa, které nejsou v SPŽP dosud obsažena.

V pátek 8.11. od 13:30 se v budově MŽP koná závěrečný seminář projektu, na který se můžete registrovat zde.