Oddělení odborné podpory

Další z činností CENIA, české informační agentury životního prostředí je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Odbornou podporou se rozumí zpracovávání vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a jejich změnám a účast na přezkumech organizovaných podle zákona o integrované prevenci. Oddělení zároveň spolupracuje na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) v České republice a EU, včetně účasti na práci technických pracovních skupin. Na základě závěrů vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce provádí hodnocení dopadů regulace IPPC na regulované subjekty a životní prostředí ČR.

Další oblastí činnosti oddělení je poskytování informační podpory výkonu státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a spolupráce na vědeckých, odborných i popularizačních publikačních výstupech.

Hlavní aktivity oddělení:

 • výkon činnosti odborně způsobilé osoby (OZO) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
 • odborná podpora výkonu státní správy v oblasti IPPC,
 • výzkum a hodnocení v oblasti BAT,
 • výměna informací o BAT, včetně činnosti národních a mezinárodních technických pracovních skupin,
 • informační podpora výkonu státní správy v oblasti EIA/SEA,
 • podpora výkonu státní správy při tvorbě legislativy pro oblast IPPC a EIA/SEA,
 • provoz Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP.

Hlavní výstupy oddělení:

 • vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení a k jejich změnám,
 • vyjádření k přezkumům organizovaným podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
 • stanoviska v rámci odborné podpory výkonu státní správy v oblasti integrované prevence,
 • odborné posudky podle zákona č. 76/2002 Sb.,
 • výstupy z informačních systémů EIA/SEA,
 • odpovědi na dotazy z helpdesku REACH/CLP.

Rozhovor s Janem Kolářem, vedoucím oddělení, najdete zde.