Software pro MA ISOH

Pro komunikaci se systémem můžete použít freeware nástroj Autovraky, případně je možné využít vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Pro ověření kompatibility kontaktujte příslušného výrobce.

CENIA upozorňuje, že od 3.4.2018 bude ukončena veškerá podpora současné verze freeware Autovraky 5.0.2, který je používán provozovateli zařízení pro sběr a zpracování autovraků při zadávání údajů o autovracích za účelem vydání „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ a za účelem zasílání údajů o vybraných autovracích do systému MA ISOH.

Od tohoto dne (3.4.2018) nabízí OODP MŽP bezplatně ke stažení dva softwarové produkty pro plnění ohlašovacích povinnosti k zasílání autovraků, které poskytují plně funkční nástroje jako stávající freeware Autovraky 5.0.2 a jsou zároveň vybaveny novými funkcionalitami pro větší komfort uživatelů.

  • První softwarový produkt, který se jmenuje Freeware Autovraky 2.0 je online aplikací (vhodný pro uživatele s menším počtem přijímaných autovraků nebo pro uživatele, kteří fotografie autovraků zasílají zpravidla do 1 dne od převzetí autovraku.). Aplikaci není třeba instalovat do počítače, stačí k ní pouze aktuální verze webových prohlížečů (např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer)
  • Druhý s názvem Autovraky Desktop Editor je desktopovou aplikací pro OS Windows (vhodnější pro uživatele s větším počtem přijímaných autovraků, protože není omezen množstvím nahrávaných fotografií autovraků).

Oba softwarové produkty jsou ve všech zákonem požadovaných bodech vyhovující a jsou zároveň zastupitelné. Podrobné informace k nově poskytovanému software jsou dostupné na internetových stránkách MŽP.