Modul Autovraky – MA ISOH

Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) je on-line informační systém pro evidenci vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) a vychází z požadavků vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, v platném znění. Do informačního systému lze nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávat je možné podle IČPS (identifikační číslo potvrzení v systému), VIN a RZ. K dispozici je také tzv. „Veřejný přehled zařízení“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru a zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování. MA ISOH byl spuštěn 1. 1. 2009, vlastníkem systému je MŽP a provozovatelem CENIA.

Pro splnění povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků zapojením do informačního systému je nutné provést následující kroky:

1. Získat potřebný software

2. Získat přístupové údaje do systému

3. Přihlášení do systému – Po získání přístupových údajů se můžete prostřednictvím softwaru přihlásit do systému MA ISOH. Při prvním přihlášení budete automaticky požádáni o změnu přiděleného jednorázového přístupového hesla.

Formuláře

V případě potíží s provozem informačního systému MA ISOH nás můžete v pracovních dnech od 9:30 do 11:30 a od 13:30 do 15:00 kontaktovat na telefonním čísle 736 685 708 nebo na e-mailové adrese autovraky@cenia.cz.