Často kladené dotazy k MA ISOH

  • Postup při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí

Návrh postupu při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí v programech Freeware Autovraky 2.0/Autovraky Desktop Editor a při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky naleznete zde.

  • Postup uživatelů freeware Autovraky 5.0.2 po přechodu na nový freeware od 3.4.2018, kteří potřebující vést přehled historie také o jimi zpracovaných „ostatních“ autovracích

Data o zpracovaných autovracích kategorie „ostatní“ z dosud využívaného programu freeware Autovraky 5.0.2 nelze v současnosti importovat do nového Freeware Autovraky 2.0 ani do Autovraky Desktop Editor. V případě potřeby archivace dosud přijatých ostatních autovraků se doporučuje ponechat si současně i dosud využívaný freeware Autovraky 5.0.2., ve kterém historie přijatých ostatních autovraků tímto programem zůstane zachována.

  • Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum

Hlásí-li program Freeware Autovraky 2.0 nebo Autovraky Desktop Editor při vyplňování data platnosti souhlasu chybný formát data, využijte tento návod pro správné nastavení Vašeho PC.

  • Návod pro podporu nového Freeware Autovraky 2.0 a Autovraky Desktop Editor

Hlásí-li program Freeware Autovraky 2.0 nebo Autovraky Desktop Editor chybovou hlášku kontaktujte pomocí nového nástroje podpory programu přímo dodavatele systému. Návod pro přímou podporu dodavatele systému naleznete zde.

  • Postup při evidování autovraků ze zemí Evropské unie v systému MA ISOH

Jak postupovat v případě vystavení protokolu o ekologické likvidaci autovraků ze zemí Evropské unie v systému MA ISOH naleznete zde.