Zpětný odběr pneumatik

Povinnosti zpětného odběru pneumatik vyplývají ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“). Další podrobnosti upravuje vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik, podle které se povede evidence pneumatik i v roce 2021.

Výrobci plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru dle § 91 až § 100 zákona o VUŽ.

Podle § 9 zákona o VUŽ plní výrobci své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik:

  • v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady;
  • v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 34 až § 57 zákona o VUŽ.

Každý výrobce musí dle § 21 zákona o VUŽ podat návrh na zápis do Seznamu výrobců v oblasti zpětného odběru pneumatik (Seznam výrobců). Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 248/2015 Sb. (vzor platí i pro rok 2021). Bližší informace k zápisu výrobců naleznete zde.

 

Evidence a ohlašovací povinnosti

Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik od roku 2017 ukládá povinnost zpracovat Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý rok a do 31. 3. následujícího roku ji zaslat elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstvu životního prostředí.