Laboratoř dálkového průzkumu

Laboratoř dálkového průzkumu vznikla 1.1.2019 v rámci reorganizace České informační agentury životního prostředí. Její vznik byl motivován snahou pokusit se řešit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti pomocí metod distančního snímání, a to jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu bylo pracovníky CENIA v minulosti úspěšně řešeno několik projektů, proto na základě těchto zkušeností bylo zřízeno specializované pracoviště k prohloubení a zintenzivnění činnosti v této oblasti.

Výzkumná činnost Laboratoře dálkového průzkumu je zaměřena především na měření a modelování energetických toků v krajinné sféře, a to především ve dvou oblastech. První oblast je koncipována jako soubor metod a technik dálkového průzkumu měřících např. teploty povrchů, vlhkost, či vegetační indexy. Praktickými výstupy mohou být např. schopnost retence vody v krajině, vodní cyklus v krajinné sféře, nebo teplotní regionalizace České republiky (migrace hotspotů aj.). Druhá oblast je zaměřena na spektrální charakteristiky objektů, kterými lze zjišťovat nejen jejich plošný výskyt, ale i jejich stav (např. u vegetace zdravotní stav, u vodních ploch znečištění, u skládek složení odpadů atd.).

Více informací o laboratoři naleznete zde.