Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2024: výzva k zaslání abstraktů

Česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 5. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konference se uskuteční 7. a 8. listopadu 2024 již tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.

CENIA nabízí tuto platformu primárně výzkumným týmům, které se podílejí na řešení projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i samotné konference.

Chcete-li na konferenci vystoupit s příspěvkem, zašlete nám na e-mail konference@cenia.cz abstrakt v příslušné šabloně, kterou naleznete zde, a to do 10.9.2024. Abstrakt je nutné zaslat jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a popis posteru na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 10.9.2024. Postery lze připravit jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Podrobné informace a aktuality o připravované konferenci naleznete přímo na webových stránkách konference.