Pozvánka na seminář Národní inventarizace kontaminovaných míst – výsledky, poznatky a udržitelnost projektu

Česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se uskuteční seminář na téma Národní inventarizace kontaminovaných míst, který přednese RNDr. Zdeněk Suchánek, vedoucí projektového týmu NIKM 2. Anotace semináře zde. Seminář proběhne od 13:00 do 14:30 v sídle CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10–Vršovice v zasedací místnosti č. 515.

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity zasedací místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz.

CENIA si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.