Měsíc: Červenec 2020

Změny v kategorizaci výrobků pro oznámení toxikologickým střediskům

Evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) byl aktualizován pro náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), lékařské přístroje, slitiny a pyrotechnické výrobky. EuPCS je nyní k dispozice ve 23 úředních jazycích EU spolu s aktualizovaným podpůrným materiálem. EuPCS bude zahrnut do formuláře oznámení toxikologickým střediskům a bude k dispozici v nástrojích pro přípravu dokumentací v rámci příští aktualizace …

Nové výrobky s ekoznačkou

Na začátku roku 2020 certifikovala společnost Fosfa a.s. 5 výrobků ze svého portfolia v programu EU Ecolabel. V průběhu jara úspěšně prošly certifikačním procesem a licenci získaly další 4 výrobky: FEEL ECO Baby odstraňovač skvrn FEEL ECO komplexní čistič povrchů FEEL ECO čistič kuchyní FEEL ECO čistič koupelen Licenci EU Ecolabel Fosfa a.s. měla již …

Konference Inspirujme se a české uživatelské fórum Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy ČR vás zvou na společnou konferenci Inspirujme se a českého uživatelského fóra Copernicus, která se letos uskuteční ve dnech 7. – 8. 10. 2020 v Praze. Zaznačte si prozatím termín v kalendáři a přijďte se v říjnu podělit …

Role CENIA v procesu IPPC

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se mimo jiné zabývá posudkovou činností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Podílí se na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie. CENIA má v procesu IPPC v České republice …

Obnovení odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita

Po přestávce vynucené pandemií Covid-19 dojde 15.9.2020 k obnovení cyklu odborných seminářů z cyklu Spatium naturalis per humana vita. CENIA, česká informační agentura životního prostředí jej jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi …