Obnovení odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita

Po přestávce vynucené pandemií Covid-19 dojde 15.9.2020 k obnovení cyklu odborných seminářů z cyklu Spatium naturalis per humana vita.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí jej jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se konají pravidelně vždy třetí úterý v měsíci od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ministerstva životního prostředí č. 432. V úterý 15.9.2020 se uskuteční seminář na téma Interreg Central Europe MaGICLandscapes – zelená infrastruktura,její hodnocení a management, který přednese Mgr. Hana Skokanová, Ph.D. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.. Anotaci semináře najdete zde.

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity zasedací místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz, ze které Vám bude doručeno potvrzení o účasti.

V dalších měsících budou následovat semináře dle programu.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.