Rubrika: Tiskové zprávy

Představujeme webovou storymapu, která mapuje uplynulých 30 let životního prostředí České republiky

Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí představují novou webovou storymapu o životním prostředí, která mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v minulosti, ale i s novými trendy a výzvami, kterým budeme teprve čelit. „Informace o ovzduší, lesích, klimatu, vodě, …

Elektronická odpadová evidence České republiky byla vyhodnocena jako nejlepší v Evropě

Dle reportu č.3/2022 Evropského tematického centra pro oběhové hospodářství (ETC/CE) zpracovaného pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA) hodnotící jednotlivé národní elektronické systémy pro správu a hodnocení dat o odpadech, byl jako nejlepší vyhodnocen systém České republiky. Základ tohoto elektronického systému tvoří Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), do kterého jsou povinná data ohlašována, a …

Nelakovat věci nazeleno, nelhat. Za „ekologické“ se budou moci označovat jen ověřené produkty a služby

Evropská komise pokračuje ve své snaze potírat greenwashing a zvýšit, resp. zaručit hodnověrnost „zelených tvrzení“ firem. Předložila proto k projednání návrh směrnice o environmentálních tvrzeních. Směrnice stanoví jasná pravidla pro jejich používání. Zajistí tak spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických přednostech produktů. Návrh se nyní bude projednávat na úrovni Evropské rady a Evropského parlamentu. …

Ohlašování do ISPOP v roce 2023

V prvním čtvrtletí každého roku probíhá tzv. ohlašovací období, do nějž spadá značná většina legislativních termínů pro ohlášení vybraných povinností z oblasti životního prostředí za uplynulý rok, které se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Začíná vždy na začátku roku s nasazením aktuální verze systému, která obsahuje nejnovější verze ohlašovacích formulářů a jeho …

Vydali jsme Zprávu o životním prostředí České republiky 2021

Česká informační agentura životního prostředí vydala novou Zprávu o životním prostředí ČR 2021. Ze závěrů Zprávy o životním prostředí, která hodnotí stav a vývoj životního prostředí včetně socio-ekonomických souvislostí na základě nejnovějších dostupných dat vyplývá, že stav životního prostředí v České republice stále není optimální. Kvalita ovzduší v Česku se pozvolna zlepšuje, stále však přetrvává …