Nelakovat věci nazeleno, nelhat. Za „ekologické“ se budou moci označovat jen ověřené produkty a služby

Evropská komise pokračuje ve své snaze potírat greenwashing a zvýšit, resp. zaručit hodnověrnost „zelených tvrzení“ firem. Předložila proto k projednání návrh směrnice o environmentálních tvrzeních. Směrnice stanoví jasná pravidla pro jejich používání. Zajistí tak spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických přednostech produktů. Návrh se nyní bude projednávat na úrovni Evropské rady a Evropského parlamentu. Po jeho schválení budou mít členské státy zhruba rok a půl na transpozici.

„Zelená tvrzení“ obchodníků jako například „triko vyrobené z recyklovaných plastových lahví“, „zásilka s kompenzovanou uhlíkovou stopou“, „obal vyrobený z 30 % recyklovaného plastu“ nebo „opalovací krém šetrný k oceánům“, budou muset být nezávisle ověřena a prokázána vědeckými důkazy. Pokud budou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, srovnání musí být založena na prokazatelných informacích a datech.

Návrh také upravuje používání ekoznaček. V současné době existuje nejméně 230 různých ekoznačení/certifikátů s velmi různou úrovní transparentnosti a kredibility. Nepřehledná situace vede ke zmatení a postupné ztrátě důvěry spotřebitelů. Návrh evropské směrnice proto nastavuje pravidla tak, aby dál bylo možné používat pouze stávající ekoznačky, které jsou nezávisle ověřované.

„Jako spotřebitelé se ztrácíme v záplavě zelených tvrzení a nemáme po ruce žádný detektor lži, kterým bychom ověřili, zda si zaslouží naši důvěru, nebo jsou jen prázdnými reklamními hesly. Vedle toho firmy, které skutečně investují do environmentálně šetrných řešení, se potýkají s nekalou konkurencí těch, kteří zvolí snadnou cestu greenwashingu. Snaha Evropské komise tuto nešťastnou situaci zpřehlednit, má smysl. V Česku jsou spolehlivým průvodcem po skutečně ekologických výrobcích a službách ekoznačky EU Ecolabel a Ekologicky šetrný výrobek, které jsou garantovány Ministerstvem životního prostředí. Ty splňují i podmínky nového návrhu Evropské komise,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„CENIA při certifikaci těmito ekoznačkami nezávisle ověřuje shodu s aktuálními a vědecky podloženými ekologickými kritérii. Produkty, které ekoznačku získají, tak získají ještě lepší podmínky na trhu a vyniknou mezi jinými, které byly na zeleno jen natřené,“ dodává Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Co to znamená v praxi? Návrh především přináší větší jistotu spotřebitelům, že pořízený produkt je skutečně ekologický. Naopak ti, kteří své firmy i produkty označovali za šetrné k přírodě jen v rámci líbivého marketingu bez prokázání tohoto tvrzení dle jasný pravidel, s tím budou muset skončit.

Návrh směrnice o zelených tvrzeních má zajistit, že

  • environmentální tvrzení budou spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná napříč EU;
  • spotřebitelé budou ochráněni před nekalými obchodními praktikami označovanými jako greenwashing;
  • spotřebiteli budou sdělovány pouze ověřené informace, podpoří se tím i oběhová ekonomika v rámci EU;
  • budou existovat rovné podmínky pro podniky, pokud jde o uvádění environmentálních tvrzení.

Nejjednodušším způsobem, jak takové potvrzení získat, je požádat si o ekoznačky udělované CENIA: https://www.ekoznacka.cz/

Plné znění návrhu směrnice (EN):
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_en