Rubrika: Tiskové zprávy

CENIA vydala knihu „TVÁŘ ČESKÉ KRAJINY V PROSTORU A ČASE“

CENIA vydala knihu „Tvář české krajiny v prostoru a čase“ s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech. Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu …

Vydali jsme novou zprávu o stavu životního prostředí v ČR!

CENIA každoročně vytváří a publikuje Zprávu o životním prostředí České republiky. Letošní zpráva je založena na datech z roku 2020 a je zpracována v nové struktuře, provázané s aktualizovanou Státní politikou životního prostředí ČR 2030. Ze závěrů Zprávy vyplývá, že rok 2020, výrazně poznamenaný pandemií covid-19, byl specifický i v oblasti životního prostředí. Útlum hospodářských aktivit, …

Projekt NIKM 2 je v poslední čtvrtině realizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je řešitelem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. Jeho cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý …

Projekt CEVOOH má nové webové stránky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí jako hlavní koordinátor projektu CEVOOH – Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (2021-2026) spouští nové webové stránky projektu. Na stránkách je široké veřejnosti představen jak projekt, tak i jeho řešitelé, nechybí ani sekce aktuality, která informuje o plánovaných akcích, jako jsou konference a workshopy, a …

Spouštíme nový nástroj pro prezentaci vybraných zátěží životního prostředí Envirometr

Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše společnost existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simuluje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR Envirometr https://issar.cenia.cz/envirometr/, který vyvinula CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Účelem Envirometru je zvýšit povědomí o zátěži životního prostředí. Roční …