Laboratoř dálkového průzkumu CENIA se umístila na druhém místě na Agrihub INSPIRE Hackathonu 2022

Letošní AgriHub INSPIRE Hackathon byl již 20. tradiční INSPIRE Hackathon, který probíhal od dubna do konce května a nabídnul jedinečnou příležitost vyzkoušet nové technologie i infrastrukturu, která bude otevřena všem vývojářům.

Za CENIA se jako mentor zúčastnila Jana Seidlová. Se svým týmem pracovala na výzvě #11 Automatization of calculation of management zones based on Yield potential. Cílem bylo vytvořit nástroj pro automatický výpočet zón s určitými, uživatelem definovanými, vlastnostmi (viz obrázek) na zájmovém území, a to z libovolné vegetační indexové vrstvy z dat DPZ.

Typickým vstupem pro stanovení jednotlivých zón je vrstva spektrálních indexů optických dat NDVI nebo EVI, kterou byla aplikace testována. Hlavním omezením těchto vrstev je nedostupnost dat během oblačných dnů, která je dána neprostupností oblaků pro optické snímání. Proto byla pro vývoj aplikace využita také radarová družicová data (radarový vegetační index RVI4S1), která nejsou oblačností ovlivněna a jsou pravidelně dostupná několikrát týdně.

Tým v rámci výzvy vytvořil prototyp aplikace, která je dostupná na https://fieldcalc.lesprojekt.cz/ a demonstruje základní logiku, jak API (Application Programming Interface) používat. Aplikace umožňuje uživateli vytvořit konkrétní zóny dle vlastních požadavků, a to na základě jednoho dne starého obrázku. Následnou kombinací těchto zón s dalšími parametry získá uživatel doplňující informace o vymezené oblasti (zóně). Např. farmář prostřednictvím aplikace může zjistit výnosový potenciál jednotlivých zón a další informace o stavu i potřebách plodin a na základě těchto dat pak může optimalizovat množství použitých hnojiv a dalších přípravků. Když má například současná zóna nízký výnosový potenciál a dlouhodobá zóna naopak vysoký, znamená to, že více hnojiva pomůže plodině dosáhnout vysokého potenciálu. Pokud je dlouhodobý výnosový potenciál také nízký, farmář nemusí přidávat velké množství hnojiva, protože to nepovede k vysokým výnosům.

Více se o výzvě #11 Automatization of calculation of management zones based on Yield potential letošního AgriHub INSPIRE Hackathonu dozvíte zde.

Detekce hranic polí pomocí neřízené klasifikace družicových dat