Protržení hráze Kachovské přehrady očima programu Copernicus

V noci z 5. na 6. června došlo po explozi k protržení hráze Kachovské přehrady na řece Dněpr na jižní Ukrajině. Data z družic rodiny Sentinel programu Copernicus nám umožňují sledovat rozsah obrovské ekologické katastrofy v Chersonské oblasti. Mapový výstup zobrazuje normalizovaný diferenční vodní index (NDWI), sloužící k detekci vodních ploch vypočtený z dat Sentinel-3. K výpočtu NDWI byla použita spektrální pásma 6 (zelené 560 nm) a 17 (blízké infračervené 856 nm). Jako podkladová data byla zvolena scéna Sentinel-2 v pravých barvách z 3. června 2023.

 

GIF vytvořený pomocí webu Sentinel Hub zobrazuje časovou řadu snímků Sentinel-3 v nepravých barvách (pásma 17,5,2). Vizuálně lze rozlišit rozliv Dněpru po protržení hráze.